Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
       
   
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
Meningsvorming
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Lessen
Downloads
English Nederlands
Docent

Docent startpagina

Nogmaals welkom op Junior Floodsite!

Iedere school en iedere docent heeft een eigen aanpak, daarom bestaat de site uit een aantal losse elementen, die naar eigen inzicht gecombineerd kunnen worden. De onderdelen zijn gericht op de bovenbouw van vooral HAVO en VWO.

U kunt als docent elementen kiezen om een eigen programma te maken voor een les of voor meerdere lessen. Er zijn een aantal kant en klare lessen: presentaties, opdrachten, spellen, werkbladen en een opdracht met kaartmateriaal op EDUGIS. U kunt de meeste elementen downloaden.

Deze site kan ook gebruikt worden door een individuele leerling, of een groep leerlingen, om bijvoorbeeld een werkstuk te maken.

De leerlingen kunnen aan de slag met informatie en activiteiten. De opdrachten kunnen in de klas of thuis gemaakt worden. Voor de opdrachten en quizzen hebben ze de informatie van de site nodig.

U kunt de elementen bekijken via de links in de linkerbalk. Daar treft u ook een korte toelichting op het doel en de opzet van het onderdeel.

Om u te helpen een keuze te maken uit de beschikbare elementen zijn een aantal lessen gegroepeerd tot een samenhangend blok rond een thema.

  1. Overstromingstypen en hydrologie
  2. Overstromingsrisico’s en het beheer daarvan
  3. Meningsvorming en debat over overstromingsrisico’s

De blokken 1 en 2 zijn vooral aardrijkskundig georiënteerd. Het derde blok kan ook goed gebruikt worden bij Nederlands of maatschappijleer.

Het onderwerp leent zich uitstekend voor een vakoverstijgende projectweek.

Op de website van het Europese onderzoeksproject Floodsite vindt u wetenschappelijk werk op het gebied van overstromingsrisicomanagement.

Een mooie website over waterbeheer in Nederland is de site over de watercanon.